Boğaçayı ve Kruvaziyer Limanı Projesi’nin yanlış olduğu doğrulandı

Boğaçayı ve Kruvaziyer Limanı Projesi’nin yanlış olduğu doğrulandı

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ile dönemin Büyükşehir Meclis Üyesi Olan Songül Başkaya’nın açtığı Boğaçay Projesi’nin yanlış olduğu ve durdurulması gerektiği ile iki odanın açtığı Kruvaziyer Limanı Projesinin yanlış olduğu bilirkişi raporları ile doğrulandı.

Her iki proje de  Antalya Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Menderes Türel tarafından kent dinamiklerini dinlemeyerek hayata geçirilmeye çalışılmıştı.

Mahkeme heyetinin bir an önce bilirkişi raporlarına dayanarak bu iki yanlış projenin durdurulması gerektiğini belirten Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi verdikleri hukuki mücadelede bilirkişi heyetinin onayı ile haklı olduklarını yazılı basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdular.