Tüzükte yapılan değişikler neler? Hisse satışı, petrol istasyonu, üyelik, adaylık ….

Tüzükte yapılan değişikler neler? Hisse satışı, petrol istasyonu, üyelik, adaylık ….

Antalyaspor Kulübü Derneği’nin dün yapılan kongresinde tüzükte bir çok değişikliğe gidildi. Kongre başlamadan hemen önce dağıtıldığı iddia edilen tüzük değişikli kağıtlarının üyelerinin bir çoğunun eline dahi geçmediği iddia ediliyor. Divanda ise tüzük değişikliği ile ilgili maddeler tam olarak okunmaması da eleştiri konusu oldu.

Kulüp Derneği yönetim kurulu ve diğer kurullarda yer alan asil ve yedek üyeler kongreden iki gün önce Hasan Subaşı tesislerinde bir araya gelerek liste ve tüzük çalışması yaptığı belirtiliyor.

Antalyam.com – Antalyasporum.com olarak yapılan tüzük değişiklerini ve değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz.

Madde 2 / 10

Ayrıca Dernek, sahibi/maliki olduğu taşınır, taşınmaz menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve rehin tesis edebilir, Antalyaspor’a finansman temini amacıyla bankalar ve finans kuruluşları ve şirketlerin borçlarına karşılık sahibi/maliki olduğu taşınır, taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir.

DEĞERLENDİRME : Antalyaspor Kulübü Derneğine ait Petrol İstasyonu burada kullanılabilir

Madde 3- A
Aday üyenin adı adli kaydı evrakları Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından incelenir “hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, sahtecilik” gibi yüz kızartıcı suçlarından sabıkası olanların başvurusunu kabul edilmeden ilgiliye iade edilir.

Ayrıca Aday üyenin başvurusunun Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından incelenmesi aşamasında başvuru sahibi, Antalyaspor Kulübü Derneği’ne üyelik sıfatının gerektirdiği ciddiyette, centilmenliğe yakışmayan hal tutum ve davranışlarda bulunup bulunmadığı Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor A.Ş yöneticilerine, sporcularına, çalışanlarına, yetkililere görevleri nedeniyle hakaret, tehdit ve kaba söz ile nezaket kurallarına uymayan davranışlarının varlığının tespiti halinde bu husus belgeler ile birlikte Haysiyet ve Sicil Kurulu’nca Yönetim Kuruluna rapor edilir ve belirtilen şekilde Kulübü, Kulüp temsilcilerini rencide edici eylemleri sabit bulunanların adaylık başvurusu kabul edilmez.

DEĞERLENDİRME : Daha önceki tüzükte trafik suçları vb. gibi adli sicil kaydı olanların başvurusu kabul edilmiyordu. Yapılan değişiklikle detaylandırıldı.

Madde 3 – B
Antalyaspor lisansı ve adı altında Milli olmuş, bireysel olarak Türkiye Şampiyonası’nda ilk 3 dereceye girmiş olanlar ile amatör ve profesyonel takımlar ile lig şampiyonluğu yaşamış sporcular ve teknik heyette görev alanlar talepleri halinde Haysiyet ve Sicil Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile kulüp üyeliği alırlar. Bu üyeliklere kabulde sayısal sınırlama şartı aranmaz. Bu üyelikler için başvuruda referans şartı aranmaz. Bu üyelik için başvuran sporcu ve teknik heyette görev alanlardan üyelik giriş ücreti alınmaz. Yıllık adatların %50 oranında alınır.

Ayrıca Yönetim Kurulu 5 kişiyi, Haysiyet ve Sicil Kurulu’nun görüşü alınarak sayısal sınırlama şartı aranmadan üye yapabilir. Bu üyelikler için “Üyelik Giriş Ücreti” alınmaz. Yıllık aidatlar tam olarak alınır.

DEĞERLENDİRME : Bir önceki kongrede Alp Özel’in önergesi ile oldu bittiye getirilen Antalyaspor’da her lisanslı sporcunun referans olmadan, üyelik parası ödemeden ve aidat ödemeden üye olarak kabul edilmesi maddesi değiştirildi. Ancak sportif başarının kıstası yine yer almadı. Yerel şampiyonluklar, gençler kategorisi dereceler geçerli mi? Yoksa sadece A Takım düzeyinde ilgili branşın en üst liginde alınan dereceler mi geçerli? Bunlar soru işareti olarak kalmaya devam etmiş.

Madde 5 / 6
Dernek üyelerinden ciddiyete, centilmenliğe yakışmayan hal tutum ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen, Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor A.Ş yöneticilerine, sporcularına, çalışanlarına, yetkilileri ve kulüp temsilcilerine karşı görevleri nedeniyle kaba söz ve tehdit içeren hakaret söylemlerinde bulunan, nezaket kurallarına uymayan, rencide edici eylemleri sabit bulunanların davranışlarının varlığının tespiti halinde, bu hassas belgeleri ile birlikte Haysiyet ve Sicil Kurulu’nca Yönetim Kurulu’na rapor edilir. Bu davranışlarda bulunan üyeler, Haysiyet ve Sicil Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır.

DEĞERLENDİRME : Antalyaspor’u temsil edenlere karşı yapılan bu eylemlerler cezalandırılırken Antalyaspor’u kötü yönetenler, yetkileri olmasına rağmen yanlışlara dur demeyenler, Antalyaspor’un maddi olarak batmasına ortak olan Antalyaspor’u temsil eden yönetici-başkanlara karşı bir yaptırım olmaması dikkat çekici

Madde 7
Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul duyurusu yapıldığında, yapılacağı bildirilen ilk toplantı tarihinden 120 saat önce geçmiş yıllık aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyeler bu esasa göre belirlenir.

DEĞERLENDİRME : Daha önce kongre günü aidat borcu ödenebiliyordu. Yeni tüzükle 5 gün önce aidat borcu olmayanlar oy kullanacak.

Madde 8 / 3
Adaylar ilan edilen genel kurulunun yapılacağı ilk toplantı saatinden en az 72 saat önce durumları incelenmek üzere Haysiyet ve Sicil Kurulu’na blok liste halinde verirler. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda bu aday blok listeleri değiştirilemez. Genel kurulun ilk toplantısından önce herhangi bir adaylık blok listesi verilmemişse, adayların başvurularını ikinci toplantı saatinden en az 72 saat önce durumlarını incelemek üzere Haysiyet ve Sicil Kurulu’na blok liste halinde verir. Haysiyet ve Sicil Kurulu, adayların durumunu inceler. Adaylık şartlarına haiz olmayanların listede bulunması halinde bu husus listenin 1. sırasında yazılı adaya bildirir “ve listelerinin toplantı saatinden 48 saat önce revize edilerek Haysiyet ve Sicil Kurulu’na blok liste halinde teslim edilmesi, zorunludur”

DEĞERLENDİRME : Daha önce 1 gün kala listeler veriliyordu yeni tüzükler 3 gün kala olarak değiştirildi

Madde 9 – 7
Ayrıca Dernek, sahibi/maliki olduğu, taşınır, taşınmaz menkul ve gayrimenkul üzerinde ipotek ve rehin tesis edilebilmesi, Antalyaspor’a finansman temini amacıyla bankalar ve finans kuruluşları nezdinde, Derneğin ve/veya bağlı ve ortağı olduğu kuruluşların ve şirketlerin borçlarına karşılık sahibi/maliki olduğu taşınır, taşınmaz menkul ve gayrimenkulleri teminat verebilmesi, Antalyaspor ile ilgili hisse satın alınması ve hisse satması ve tüm bu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yöneti Kurulu’na yetki vermek”

DEĞERLENDİRME : Petrol istasyonunun, kulübe alınacak tesis, arsa, şirket vb. her türlü yerin teminat-ipotek olarak verilmesi dolaylı yoldan satışı ve Kulüp Derneği’ne ait %56 hissenin satışına daha önce kongre üyeleri karar verirken şimdi yönetim kurulu (Asil kurul) karar verecek. Diğer kurul üyeleri ve yedek üyelerin söz hakkı olmayacak.

YÖNETİM ASİL:
Emin Kemal Hesapçıoğlu
Mustafa Özdoğan
Ufuk Sezer
Erhan Erdem
Osman Sapmaz
Kıvanç Kuzey
Deniz Varol
Ersan Göbelek
İbrahim Kasapoğlu
Levent Küçükçolak
Birhan Varol

Madde 10-11
Antalyaspor Derneği kendi adına ve bağlı kuruluşların ortağı olduğu şirketlerin borçlarına ve kredilerine karşılık sahip olduğu taşınır ve taşınmazları ipotek ve rehin vermek.

DEĞERLENDİRME : Petrol istasyonu ve olası elde edilecek tüm taşınmazlar için geçerli olacak.

Madde 11
Denetim Kurulu, Dernek üyeleri arasında 3 yıl çin 3 asıl 3 yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Üyelerden birinin en az 10 yıl dernek üyesi olması, diğer iki üyenin ise en az 5 yıllık üye olması esastır. Denetim Kurulu yedek üyelerinin, birinci sırada üyesinin en az 10 yıllık dernek üyesi olması diğer üyenin en az 5 yıllık dernek üyesi olması esastır.

Madde 13
Haysiyet ve Sicil Kurulu, derneğe 3 yıl 3 asıl 3 yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Üyelerden birinin en az 10 yıl dernek üyesi olması, diğer iki üyenin ise en az 5 yıllık üye olması esastır. Haysiyet ve Sicil Kurulu yedek üyelerinin birici sırada üyesinin en az 10 yıllık dernek üyesi olması diğer iki üyenin en az 5 yıllık üye olması esastır.

Haysiyet ve Sicil Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Haysiyet ve Sicil Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul oy pusulasındaki birinci sıradan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması esastır.

DEĞERLENDİRME : Daha önceki tüzükte denetim kurulu için en az 10 yıl üye mali müşavirlik yapan, haysiyet kurulunda ise en az 10 yıl üye ve avukatlık yapan aranıyordu. Yeni tüzükle ilgili meslekler kaldırılmış oldu.

Geçici 1., 2. Ve 3. Madde
27.12.2014 tarihli Genel Kurulda onaylanıp 5253 sayılı yasa gereği İl Dernekler Müdürlüğü’nce onaylanmış dernek tüzüğünün geçici 1, 2 ve 3. Maddesi hükümlü kaldığı için yeni tüzükten çıkarılmıştır.

NOT !
Antalyaspor için Lara’da yapılan petrol istasyonu amatör şubelere sabit gelir kaynağı yaratılması için faaliyet geçmiş bu yönde açıklamalar yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz ay Mustafa Yılmaz’ın AŞ başkanı olduğu dönemde Nafız Tanır ile birlikte buranın kredi-satışı için girişimler olmuştu. 5.5 milyon euro satış bedeli isteniyordu.

Antalya ve Antalyaspor ile ilgili her türlü haber, bilgi, belgeyi antalyasporum.com@gmail.com eposta adresine gönderebilirsiniz.